Digitech

Digital Training for Entrepreneurs
and Climate Heroes
01
Om

Projektet

Få digitale fordeler

Innovative strategier

Digitech er et 18-måneders strategisk partnerskap, som tar høyde for å tvikle en ny webapplikation samt en platform som skal katalysere og fasilitere samarbeidet mellem NGO’er, foreninger, sosiale virksomheter og entreprenører samt å skape partnerskap og utvikle projekter med en positiv klimapåvirkning.

Resultatorienterete løsninger

Strategisk insikt

Europa-Kommissionen appellerer til ebtreprenører om å utvikle grønne forretningsmodeller og redusere emissioner (EC 2020) for å nullstille den økonomiske oppgangen til en grønnere vei. Den tredje og den private sektoren spiller en enorm rolle rundt globale karbonutslipp, og flere selskaper har økende utslipp mens vi kommer oss etter den økonomiske nedstengningen forårsaket av pandemien.

Møte transformasjonen

Europeiske entreprenørers rolle

Europeiske entreprenører spiller en avgjørende rolle i utviklingen av ​​grønne forretningsideer; allikevel står de over for mange utfordringer for å kunne øke ​​deres kapasitet: pga. begrensede økonomiske ressourcer, organisatorisk og nettverkskapasitet og begrenset adgang til nødvendig kunnskap

02
En sirkulær økonomi

Klimaloven

I 2020 annonserte EU sin første klimalov noensinne.

Den er ambitiøst, vidtrekkende og vil treffe nesten alle sektorer av økonomien. Klimaloven fokuserer på å etablere en sirkulær økonomi, eliminere forurening, sikre biodiversitet, og alt dette samtidig med at det skapes mange muligheter i den grønne sektor. Klimaloven vil ha store strukturelle implikasjioner for EU’s økonomi i de kommende årtier og påvirke alt fra den måte vi produserer og bruker strøm på, til, hvordan vi reiser, oppvarmer våre hjem, og til hvordan vi spiser. Dette vil gi store muligheder for ngo’er, foreninger og sosiale virksomheder som har forutsetninger for å støtte omstillingen.

Å forstå hvordan disse retningslinjene kan påvirke selskaper og organisasjoner vil være nøkkelen. Vi identifiserte to hindringer som mange frivillige organisasjoner står overfor:

mange ngo'er, foreninger og sosiale virksomheter ser klimaendringer og bærekraft som en hindring for deres forretningsideer

mange er ikke klar over de muligheder som EU tilbyr rundt mange grønne teknologier. Der er ikke bare behov for å utdanne dem rundt mulighetene i den grønne økonomiske omstillingen, men også for å styrke deres digitale kompetanse. Vi foreslår derfor et samarbeidspartnerskap, som har til formål både å være en katalysator for samarbeide mellem NGO'er, foreninger, sosiale virksomheter og entreprenører, men samtidig være en kunnskapsmegler mellem de to partene.

03
Hva vi ønsker å oppnå

Spesifikke mål

01

Bygge kapasiteten til organisasjoner og opplæringsleverandører til å utvikle, gjennomføre og evaluere klimafokuserte prosjekter.

Forbedre kompetansen til lærere og andre ansatte i voksenopplæringen ved å koble dem til apper og andre teknologier de kan bruke for å måle karbonutslippene sine i fremtidige aktiviteter/prosjekter.

02

03

Styrke ngo’er, foreninger, sosiale virksomheters ferdigheder og evner til bedre å formidle klimapåvirkningen på ​​deres økonomiske aktivitet.

Utvikle ny programvare og applikasjoner for å måle karbonavtrykket til prosjekter og organisasjoner som kan brukes i andre sammenhenger Metodikk / Aktiviteter Bygge en oversikt over hvordan frivillige organisasjoner, foreninger og sosiale virksomheter kan kombinere sin innsats, gjennom en serie møter med representanter fra de lokale samfunn.

04

04
La oss ta en titt

Resultater

Digital veiledning

Retningslinjer og instruksjoner om, hvordan digitale værktøy kan brukes i bærekraftsektoren

Digitech APP

En CO2 karbonutslipp App

Digitech Platform

Online verktøy for å vise frem prosjektresultatene og fremme samarbeid mellom alle involverte parter

05
Hvem vi er

Om oss

06
Hva er nytt

Nyheter