Digitech

Digital Training for Entrepreneurs
and Climate Heroes
01
Om

Projektet

Få digitale fordele

Innovative strategier

Digitech er et 18-måneders strategisk partnerskab, der sigter mod at udvikle en ny webapplikation samt en platform, der skal katalysere og facilitere samarbejder mellem NGO’er, foreninger, sociale virksomheder og iværksættere om at skabe partnerskaber og udvikle projekter med en positiv klimapåvirkning.

Resultatorienterede løsninger

Strategisk indsigt

Europa-Kommissionen appellerede til iværksættere om at udvikle grønne forretningsmodeller og reducere deres emissioner (EC 2020) for at nulstille det økonomiske opsving på en grønnere vej. Den tredje og den private sektor spiller en enorm rolle i de globale kulstofemissioner og flere virksomheder har voksende emissioner, efterhånden som vi er ved at komme os over den økonomiske nedlukning forårsaget af pandemien.

Over for forvandlingen

Europæiske iværksætteres rolle

Europæiske iværksættere spiller en afgørende rolle i udviklingen af ​​grønne forretningsideer; dog står de over for mange forhindringer i opbygningen af ​​deres kapacitet: begrænsede økonomiske ressourcer, organisatorisk og netværkskapacitet og begrænset adgang til nogle videnkilder.

02
En cirkulær økonomi

Klimaloven

I 2020 annoncerede EU sin første klimalov nogensinde.

Det er ambitiøst, vidtrækkende og vil ramme næsten alle sektorer af økonomien. Klimaloven fokuserer på at etablere en cirkulær økonomi, eliminere forurening, sikre biodiversiteten, og alt dette samtidig med at der skabes masser af muligheder i den grønne sektor. Klimaloven vil have store strukturelle implikationer for EU’s økonomi i de kommende årtier og påvirke alt fra den måde, vi producerer og bruger strøm på, til, hvordan vi rejser, opvarmer vores hjem, og endda hvordan vi spiser. Dette vil give betydelige muligheder for ngo’er, foreninger, sociale virksomheder, der har gode forudsætninger for at støtte omstillingen.

At forstå, hvordan disse politikker kan påvirke virksomheder og organisationer, vil være nøglen til dem. Vi identificerede to forhindringer, som mange ngo’er, foreningsiværksættere står over for:

mange ngo'er, foreninger, sociale virksomheder ser klimaændringer og bæredygtighed som en hindring for deres forretningsideer

mange af dem er ikke klar over de mange muligheder, som EU tilbyder, samt om de mange grønne teknologier. Der er ikke kun behov for at uddanne dem om mulighederne i den grønne økonomiske omstilling, men også for at styrke deres digitale kompetencer. Vi foreslår derfor et samarbejdspartnerskab, som har til formål både at være en katalysator for samarbejde mellem NGO'er, foreninger, sociale virksomheder og iværksættere samt en vidensmægler mellem de to samfund

03
Hvad vi ønsker at opnå

Specifikke mål

01

Opbygning af organisationers og uddannelsesudbyderes kapacitet til at udvikle, gennemføre og evaluere klimafokuserede projekter.

Forbedring af kompetencerne hos undervisere og andet voksenundervisningspersonale ved at forbinde dem med apps og andre teknologier, de kan bruge til at måle deres CO2-emissioner i deres fremtidige aktiviteter/projekter.

02

03

Styrkelse af ngo’er, foreninger, sociale virksomheders færdigheder og evne til bedre at formidle klimapåvirkningen af ​​deres økonomiske aktivitet.

Udvikling af ny software og applikationer til måling af CO2-fodaftryk fra projekter og organisationer, som kan bruges i andre sammenhænge Metode/aktiviteter Opbygning af overblik over, hvordan NGO’er, foreninger og sociale virksomheder kan kombinere deres indsats, gennem en række møder med deltagelse af repræsentanter fra lokalsamfund.

04

04
Lad os se

Resultater

Digital vejledning

Retningslinjer og instruktioner om, hvordan digitale værktøjer kan bruges i bæredygtighedssektoren

Digitech
APP

En CO2-udledning App

Digitech
Platform

Online værktøj til at fremvise projektets resultater og fremme samarbejdet mellem alle involverede parter

05
Hvem vi er

OMos

06
Hvad er nyt

Nyheder